Batik 2 varer

Batikkfarging har sin opprinnelse i Orienten, hvor det ble laget mønstre på tekstiler ved å voks-behandle de delene av tekstilet som ikke skulle farges.

Viser 1 - 2 af 2 resultater